Naše společnost v současné době neregistruje žádné pohledávky, které jsou v prodlení více jak 10 dní po datu splatnosti.

Všem našim klientům děkujeme, že své závazky hradí včas.